Gastheer/gastvrouw

  De gastheer/gastvrouw op een Shell verkooppunt

  • heeft als taak om consequent en consistent de gasten zo snel mogelijk, gast- en servicegericht te helpen bij het afrekenen.
  • volgt bij de uitvoering van zijn/haar taken, de regels en richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld.
  • is afhankelijk van het station en de te werken dienst, verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het station.
  • is bij calamiteiten verantwoordelijk voor het in gang zetten van het noodplan.

  De gastheer/gastvrouw rapporteert aan de stationsmanager of diens vervanger.

  Jouw verantwoordelijkheden
  ♦ Vriendelijke en snelle gastenafhandeling
  ♦ Service-gerichte houding jegens de gasten
  ♦ Verzorgd uiterlijk inclusief het dragen van de voorgeschreven Shell bedrijfskleding
  ♦ (Pro-actief) advies & verkoop autogebonden artikelen en andere shopproducten
  ♦ Zo snel mogelijke, accurate en betrouwbare kassa-afhandeling volgens de gestelde regels en richtlijnen inclusief aanbieding/afhandeling van diverse spaarsystemen en promotie-acties en het tijdig afstorten van kasgelden.
  ♦ ‘Uiterlijk’ van de shop, inclusief presentatie van de producten en promoties op basis van de gestelde regels en richtlijnen, schone planken/producten, stellingen, vloer op basis van gestelde regels en richtlijnen.
  ♦ ‘Uiterlijk’ van het servicestation, inclusief de toiletten en carwash (indien van toepassing) op basis van de gestelde regels en richtlijnen.
  ♦ Veiligheid op het verkooppunt volgens de daartoe gestelde regels en richtlijnen.
  ♦ Het bedrijfsgereed houden van de apparatuur, inclusief, indien van toepassing, openen en sluiten van het station op basis van de gestelde regels en richtlijnen.

  Jouw teamverantwoordelijkheden
  ♦ Teamprestaties zoals gemeten via bijvoorbeeld de Navigator en de Shell gapbuster (mystery motorist onderzoek).
  ♦ Consequente en consistente naleving van dienst- en schoonmaakroosters.
  ♦ Consequente en consistente naleving van operationele stationsprocedures gebaseerd op wet- en regelgeving t.a.v. Veiligheid, Gezondheid Welzijn en Milieu.
  ♦ Consequente en consistente naleving van overige operationele stationsprocedures en regels.
  ♦ Collegiale en flexibele samenwerking binnen het team.
  ♦ Signaleren van gastenbehoeften, signaleren van acties/promoties van directe concurrenten in de omgeving.